Om Janne

Arkitekt, fotograf, mentor, utbildare, utvecklare.

Medlem CFF, Centrum För Fotografi.